O nas

Centrum Informacji Turystycznej: Nasza firma mieście się w samym centrum miasta w danym „ domku portiera” tuż przy Pałacu Książęcym. Jesteśmy firmą, która od wielu lat prowadzi szeroki zakres usług turystycznych. W naszym biurze uzyskać można kompleksową informację o mieście i jego zabytkach, a także poznać miasto osobiście dzięki naszym miejskim przewodnikom, którzy są do Państwa dyspozycji Z wielką przyjemnością zabierzemy Państwa w podróż po Żaganiu.

Najważniejsze zadania Centrum Informacji Turystycznej:

– aktualizowanie bazy turystycznej,

– informowanie o wydarzeniach kulturalnych,

– poradnictwo dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych,

– obsługiwanie turystów krajowych i zagranicznych,

– sprzedaż pamiątek,

– gromadzenie i przetwarzanie informacji z miasta i okolic,

– współpraca z miastami partnerskim

– Sprzedaż międzynarodowych biletów autokarowych wszystkich polskich przewoźników po całej Europie.

 

Usługi Turystyczne Beata Pawlikowska:

Dodatkowo świadczymy usługi z organizacji wyjazdów krajowych oraz zagranicznych dla grup zorganizowanych

Kontakt:

tel. + 48 68 477 10 01 (Rezerwacja Wycieczek)

tel. kom. 602 629 907

e-mail: it@um.zagan.pl

ul. Szprotawska 4 (dawna Basztowa)

68-100 Żagań

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo informuję że ,w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

Administratorem Państwa danych jest

Usługi Turystyczne Beata Pawlikowska ul. Szprotawska 4 68-100 Żagań tel. 68 477 10 01  tel. 602 629 907 NIP 924-132-51-97

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Biurze podróży :

Beata Pawlikowska  e-mail:it@um.zagan.pl  tel . 602-629-907

Jakie dane przechowujemy

Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:

  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej imprezę turystyczną oraz adres mailowy i telefon.
  2. dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mail oraz telefony.
  3. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia wszystkich uczestników biorących udział w imprezie turystycznej.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Jaki jest ogólny cel przetwarzania danych

1.Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane, które uzyskujemy od Państwa są niezbędne  do zorganizowania imprezy turystycznej.

2.Pozyskane dane są potrzebne do sporządzenia poprawnej umowy organizacji imprezy turystycznej określonej przez Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz akty wykonawcze opublikowane w Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884

  1. Imiona, nazwiska oraz daty urodzenia uczestników wycieczek są dla nas niezbędne do zawarcia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Na organizatorze ciąży obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników. Udostępnione dane przekazane zostaną firmie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w formie elektronicznej chronionej hasłem znanym tylko Administratorowi.

Signal  Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Ul. Przyokopowa 31  01-208 Warszawa

z którą współpracuję Biuro podróży

4.Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w celach marketingowych. Oferty będziemy przesyłać jedynie na wyraźne życzenie wyrażone w formie mailowej bądź telefonicznej.

Jak długo przechowujemy dane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Od zakończenia wycieczki będą one niszczone w ciągu 30 dni. Jest to okres wyznaczony przez Organizatora na składania reklamacji. Ubezpieczyciel przechowuje dane przez 2 lata. Jest to okres w którym można ubiegać się o odszkodowanie w razie zajścia na imprezie nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe będą usuwane w sytuacji, gdy osoba, które dane dotyczą wyrażą sprzeciw wobec ich przetwarzania, a interesy administratora będą podrzędne względem jej interesów lub podstawowych praw i wolności lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

.

Partnerzy

Nasze Zabytki…

Park Książęcy

Park Książęcy w Żaganiu powstał za czasów księcia Albrechta Wallenstaina. W XIX wieku 200 ha park przebudowę przeprowadzono na zlecenie księżnej Doroty de Talleyrand-Pèrigord, pod kierunkiem  księcia Hermann von Pückler-Muskau. Aktualnie powierzchnia parku obejmuje ok. 90 ha. Jest ogólnodostępny dla mieszkańców Żagania i gości.

Wieża Widokowa

Wieża kościoła poewangelickiego w Żaganiu. Pierwotnie była częścią ewangelickiego kościoła Trójcy Świętej. Kościół ten powstał w roku 1709 jako jeden z sześciu śląskich kościołów łaski. Od 2004 roku pełni funkcje turystyczne, jako wieża widokowa. W kryptach wieży znajduje się kaplicy i grobowiec książąt żagańskich z rodu Biron. Wieża została ufundowana w 1846 roku przez córki księcia kurlandzkiego i żagańskiego Piotra Birona, Joanne, Pauline i Dorotę de Talleyrand-Pèrigord.

Replika Grobu Pańskiego

Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu – replika Bożego Grobu w Jerozolimie w jego średniowiecznej postaci, kaplica przy kościele Nawiedzenia NMP w Żaganiu (tzw. Kościół „na Górce”). Pierwsza tego typu budowla na Śląsku; jedyna na terenie Polski kopia jerozolimskiej kaplicy z tego okresu. Powstała w 1598 z inicjatywy żagańskiego opata Kanoników Regularnych reguły Św. Augustyna- Jakuba II Liebiga.

Mauzoleum Książąt Żagańskich

Kościół pw. Św. Krzyża – Mauzoleum Książąt Żagańskich wzniesiony został w XIV wieku na miejscu drewnianej kaplicy dla trędowatych. Ufundowany został przez księżną Mechtyldę. Od 1847 do 1849 roku przeprowadzono prace remontowe, które były realizowane na zlecenie księżnej żagańskiej Doroty de Talleyrand-Pèrigord poszerzając jego funkcję na Mauzoleum Książąt Żagańskich o wyznaniu katolickim.

Pałac Książęcy

Pałac Talleyrandów w Żaganiu – barokowy pałac wybudowany w latach 1631-86 w Żaganiu. Właścicielami pałacu byli książęta: Albrecht Wallenstain, książę kurlandzki Piotr Biron i jego córki. Od 1846 roku księżna Dorota de Talleyrand-Pèrigord, jej potomkowie posiadali pałac do 1945 roku.

 

Klasztor Opactwa Kanoników Regularnych

Powstały w XIII wieku jest najważniejszym elementem historycznego założenia urbanistycznego, wyróżniającym się w panoramie starego miasta jako wyodrębniona enklawa. Spośród trzech klasztorów kanoników regularnych istniejących w średniowieczu na terenie historycznego Śląska jest jedynym, który przetrwał czasy reformacji, będąc aż do pruskiej sekularyzacji na początku XIX wieku ważnym ośrodkiem nie tylko religijnym, ale także naukowym i oświatowym, promieniującym na całe księstwo żagańskie. W Żaganiu kształcili się wybitni teolodzy i znawcy prawa kanonicznego cenieni w Europie, a uniwersytecki poziom tej edukacji potwierdza unikatowa biblioteka klasztorna słynąca niegdyś z niezwykle zasobnego księgozbioru.
Pod względem artystycznym zespół zabudowań klasztoru, ukształtowany ostatecznie w XVIII wieku, prezentuje znakomite połączenie architektury gotyckiej z barokową. Źródło

Muzeum Obozów Jenieckich

Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu (wcześniejsza nazwa: Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu) utworzone zostało w 1971 roku na terenie, gdzie w latach II wojny światowej znajdował się Stalag VIIIC oraz Stalag Luft 3  Celem muzeum jest upamiętnienie martyrologii alianckich jeńców wojennych oraz ich działań mających na celu ucieczkę z niewoli.

Rezerwacja Wycieczek...

Usługi Turystyczne Beata Pawlikowska

Obozy Językowe

Wczasy 

Pielgrzymki

Kolonie Letnie 

Wycieczki Krajowa i Zagraniczne

Wypoczynek Zimowy

Zielone Szkoły Niechorze i Rewal

Więcej Informacji....

Certyfikowane Informacje Turystyczne w naszym regionie

Punkt Informacji Turystycznej w Krośnie Odrzańskim** Zamek Piastowski

ul. Szkolna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. +48 68 383 89 94

e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl

www.cak-zamek.pl

Informacja Turystyczna – Kostrzyn nad Odrą / Muzeum Twierdzy Kostrzyn* Brama Berlińska

66-470 Kostrzyna nad Odrą

tel. +48 95 752 23 60

e-mail: biuro@muzeum.kostrzyn.pl

www.muzeum.kostzyn.pl

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie

ul. Klasztorna 14

67-120 Kożuchów

tel. +48 68 355 35 36

www.zamekkozuchow.pl

Pałac Wiechlice – Informacja Turystyczna

Wiechlice 45B

67-300 Szprotawa

tel. +48 68 376 86 10

e-mail: recepcja@palacwiechlice.pl

www.palacwiechlice.pl

Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej *** Stary Rynek 1 (Ratusz)

65-067 Zielona Góra

tel. +48 68 323 22 22

faks. +48 68 324 93 83

turystyka@zielona-gora.pl

www.cit.zielona-gora.pl

Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy

ul. Wybrzeżna 25

68-208 Łęknica

tel. +48 68 362 41 82,

e-mail: pracownia.leknica@nid.pl

www.park-muzakowski.pl